3.5.2023

Ketterää talous- ja palkkahallinnon palvelua kuntayhtymille

Etelä-savolaisen Sateenkaaren koulun kuntayhtymän talous- ja palkkahallinnon palvelut hoitaa Kuntalaskenta – ketteryys ja asioiden nopea hoito saavat kiitosta

Pieksämäen sijaitseva Sateenkaaren erityiskoulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta. Sateenkaaren koulu toimii kuntayhtymänä, jonka muodostavat Pieksämäki, Enonkoski, Mäntyharju, Hankasalmi, Juva, Joutsa, Konnevesi, Kangasniemi ja Sulkava.

Vaalijalan kuntayhtymän purkaantuessa sotelainsäädännön astuessa voimaan 1.1.2023, Sateenkaaren erityiskoulu siirtyi 18.10.2022 perustetulle Sateenkaaren koulun kuntayhtymälle. Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen ulkopuoliselta toimijalta tuli uuden organisaation perustamisen myötä ajankohtaiseksi ja Sateenkaaren koulun kuntayhtymä päättikin hankkia palvelut lähellä toimivalta Kuntalaskennalta tammikuun 2023 alusta alkaen.

Rehtori Satu Varpainen kiittää Kuntalaskennan toiminnan ketteryyttä sekä asioiden ja palveluiden nopeaa hoitamista. Myös helppokäyttöiset ohjelmat ja hyvä raportointi saavat kiitosta. Palveluntuottajan vaihtuessa isossa roolissa on projektinhallinta, jolla varmistetaan palveluiden häiriötön toiminta myös vaativassa siirtymävaiheessa.

– Siirtymävaiheessa projekti oli selkeästi ja huolellisesti rakennettu ja prosessit toimivat hyvin. Pidimme säännöllisesti seurantapalavereita, joissa varmistettiin asioiden toimivuus. Kaiken kaikkiaan palvelutuotanto hoitui oikein mallikkaasti ja järjestelmät ja palvelut toimivat hyvin, Sateenkaaren erityiskoulun rehtori Satu Varpainen sanoo.

– Kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden lisäksi meillä on myös kuntayhtymiä asiakkaana, joista yksi esimerkki on Sateenkaaren erityiskoulu. On hienoa saada asiakkuuksia lisää myös kuntayhtymä- ja koulutuspuolelta. Kuntasektorilla parempi palvelu ja kustannussäästöt ovat viime aikoina herättäneet paljon keskustelua. Nämä ovat varmasti tärkeitä myös kuntayhtymille, sanoo Kuntalaskennan toimitusjohtaja Pertti Vartiamäki.