19.9.2022

Mitä kuluu? – Avoin kilpailutus on kunnan ja veronmaksajan etu

Helsingin kaupungin palkanmaksuhaasteet ovat olleet tiiviisti mediassa ja keskusteluissa koko kesän ajan. Avoimet kilpailutukset ovat erittäin tärkeitä sekä kuntalaisten edun että reilun kilpailun kannalta.

Kilpailutuksessa palveluntarjoajia verrataan paitsi hinnan, myös laadun, resurssien ja toimitusvarmuuden osalta huolellisesti harkituin kriteerein. Tämä on kuntalaisten verorahojen vastuullista käyttöä. On totta, että kilpailutus vaatii hiukan resursseja ja aikaa, mutta pitkällä tähtäimellä se säästää molempia. Kilpailutuksiin on myös saatavissa apua, mikäli kunnalta ei löydy niihin riittävää osaamista.

Kuntayhtiöiden mahdollisuus ohittaa hankintalain vaatimukset on herättänyt kritiikkiä myös markkinanäkökulmasta. Elinkeinoelämän Keskusliitto, Perheyritysten liitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ovat ottaneet kantaa aiheeseen todeten, että kuntayhtiöiden epäreilu yritystoiminta haittaa talouskasvua ja vääristää markkinoiden toimintaa. Yksityiset yritykset joutuvat huomioimaan liiketoimintariskit, mutta kuntaomisteisten in-house-yhtiöiden tehdessä tappiota lasku lankeaa veronmaksajille.

Kunnista valtaosa hankkii taloushallintopalvelunsa in-house-yhtiöiltä kilpailuttamatta, ja saman polun ovat valinneet useat vuodenvaihteessa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet. Helsingin kokemukset herättävät kysymyksen, ovatko nämä sidosryhmähankinnat kuntalaisten edun mukaisia vai olisiko sittenkin viisainta kilpailuttaa hankinnat avoimesti ja läpinäkyvästi.

Toivomme, että tilanne Helsingissä korjaantuu mahdollisimman pian, työntekijät saavat palkkansa oikein ja tärkeää työtä tekevät palkanlaskijat työrauhan. Samalla kannustamme Suomen kuntia tekemään vastuullisia hankintoja, jotka edistävät reilua kilpailua.

Kilpailuttaminen kannattaa – Kuntalaskenta auttaa.

Ota yhteyttä

Juha Nupponen
Myyntipäällikkö
juha.nupponen@administer.fi
+358 40 550 5813