Tietosuoja ja rekisteriseloste
Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle minkälaista tietoa
keräämme sivustomme käyttäjistä, kuinka käytämme keräämäämme tietoa ja kuinka
se on suojattu.
Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen
rekisteriselosteen tiedot.
1. Rekisterinpitäjä
Kuntalaskenta Oy
Lampolahdenkatu 2-4
76100 PIEKSÄMÄKI
Y-tunnus: 1911246-7
2. Rekisteriasiat
Kuntalaskenta on osa Administer Groupia. Administer Oy:n asiakaspalvelu palvelee
rekisteriasioissa sähköpostitse tietosuoja@administer.fi tai arkipäivisin klo 9-16
välisenä aikana numerossa 020 703 2010.
3. Rekisterin nimi
Kuntalaskenta Oy:n asiakas- ja yhteyshenkilörekisteri.
4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Kuntalaskenta Oy asiakasyritysten yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä
asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan
kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja
kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää
Kuntalaskenta Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen
lainsäädännön sallimissa rajoissa.
5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole
tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta taikka identtisiä
asiakasyrityksen tietojen kanssa.
Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Matkapuhelinnumero / Lankapuhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tehtävä ja/tai asema yrityksessä
Markkinointikiellot
Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
Lisäksi rekisteri voi sisältää muita asiakkaan suostumuksella kerättäviä tietoja.
Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä rekisterinpitäjän ja
asiakasyrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeellisen ajan tämän
jälkeen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Kuntalaskenta Oy:n asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä
mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä
ja täydentää henkilön suostumuksella kolmansien osapuolten rekistereistä.
7. Tietojen luovutus
Voidaksemme toimittaa palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme
luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja
yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun
toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin
tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan
Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Henkilötietorekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen
suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä
taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Kuntalaskennan henkilöstöllä ja sen lukuun
toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin
asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin
ja käyttöoikeuksin.
9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Sen, joka
haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla, on
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän
selosteen kohdista 1 ja 2.
10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka
vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta
rekisterinpitäjälle. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.
12. Evästeet
Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun
käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista
sisällöistä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa.
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan
selaimella verkkopalvelussa.
Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia.
Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää
ilman evästeitä
Käyttämällä palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti.
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden
version verkossa. Verkkosivuston ja sen liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden
version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.
Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 19.8.2019