Kuntalaskenta Oy:n rekrytointia koskeva tietosuojaseloste

 

1.9.2021

Tämä tietosuojaseloste liittyy rekrytointiin ja ulkoisesti tarjottuun, Kuntalaskenta Oy:n rekrytoinnissa käytettävään verkkopohjaiseen rekrytointijärjestelmään (”tietosuojaseloste”). Tässä selosteessa annetaan yleistietoa siitä, miten Kuntalaskenta Oy ja sen työntekijät, yhteistyökumppanit ja tytäryhtiöt käsittelevät henkilötietoja.

Tutustu tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti, ennen kuin annat tietojasi järjestelmäämme. Jos et hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, et valitettavasti voi antaa tietojasi tietokantaamme.

 

Käyttäjätietojen suojaus ja tietoturva

Kuntalaskenta on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi sovellettavien tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien mukaisesti.

 

Henkilörekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Kuntalaskenta Oy, Lampolahdenkatu 2-4, 76100 PIEKSÄMÄKI. Voit ottaa yhteyttä̈ Kuntalaskentaan tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä̈ asioissa käyttäen seuraavia yhteystietoja.

Kuntalaskenta Oy, Lampolahdenkatu 2-4, 76100 PIEKSÄMÄKI tai HR@administer.fi.

 

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Kuntalaskenta Oy kerää henkilötietojasi resursointitoimiensa hallintaan liittyvissä tarkoituksissa sekä käytettäväksi organisaation suunnittelussa ja kehittämisessä. Näin ollen Kuntalaskenta voi käyttää henkilötietojasi työnhakijoiden arviointiin ja valintaan liittyvissä asioissa, kuten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien järjestämisessä ja toteuttamisessa, niiden tulosten arvioinnissa sekä muissa tarkoituksissa, jotka ovat tarpeen rekrytointiprosessissa ja lopullista valintaa tehtäessä.

Jos solmit työsuhteen Kuntalaskenta Oy:n kanssa, kaikki antamasi henkilötiedot voidaan liittää muihin sinua koskeviin tietoihin ja niitä voidaan käyttää muissa työsuhteeseen tai työhön liittyvissä tarkoituksissa.

Kuntalaskenta kerää henkilötietoja suoraan hakijoilta sekä tietolähteistä, jotka hakijat ovat Kuntalaskennalle antaneet. Kuntalaskenta saattaa myös kansallisen lainsäädännön puitteissa kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä sekä suorittaa taustatutkimuksia ja arviointeja ja tallentaa näitä tietoja rekrytointiprosessin aikana. Kuntalaskenta kerää sekä yrityksen sisäisten hakijoiden että ulkopuolisten hakijoiden henkilötietoja tässä henkilötietoselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki henkilötiedot, jotka annat verkkopohjaisen rekrytointijärjestelmämme kautta, postitse tai sähköpostitse työhakemuksen tai rekrytointiprosessin osana. Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi

  • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä tavat, jolla ensisijaisesti toivot sinuun otettavan yhteyttä
  • käyttäjätunnus ja salasana sekä muut tiedot, joita käytetään sinun tunnistamiseesi järjestelmässä
  • CV, ansioluettelo, saate, aikaisempi työkokemus, koulutus, pätevyys ja osaaminen
  • paikkakunta. josta ensisijaisesti haet töitä, halukkuus vaihtaa toimipaikkaa, palkkatoive
  • kanava, jonka kautta sait tietää avoimesta työpaikasta
  • suosituksiin liittyvät tiedot
  • luottotietojen tarkistaminen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

Jos aiot antaa meille tarkkoja tietoja suosittelijasta tai muusta kolmannesta osapuolesta osana CV:täsi tai ansioluetteloasi, on sinun vastuullasi hankkia lupa kyseiseltä kolmannelta osapuolelta.

Huomaa, että Kuntalaskenta ei kerää hakijoista tietoja, jotka ovat erityisen henkilökohtaisia tai yksityisiä. Tietyissä Euroopan unionin maissa tällaisia tietoja kutsutaan arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi. Näitä ovat tavallisesti esimerkiksi hakijan terveydentilaa, rotua tai etnistä alkuperää, uskonnollista tai poliittista vakaumusta tai sukupuolista suuntautumista koskevat tiedot.

Kuntalaskenta noudattaa työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita, eli kohtelemme kaikkia hakijoita tasapuolisesti. Kuntalaskenta ei syrji hakijoita suoraan tai välillisesti millään rekrytoinnin alueella sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, transsukupuolisuuden, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, siviilisäädyn, vakaumuksen, kansallisuuden, ihonvärin, iän tai minkään muun lailla suojatun ominaisuuden perusteella.

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Kuntalaskenta säilyttää hakijoiden henkilötietoja niiden käsittelyyn tarkoitetun ajan ja niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.
Kaikki tiedot liittyen työnhakuun säilytetään rekisterissämme 24 kuukauden ajan viimeisestä toimenpiteestä tai yhteydenotosta.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Voit perua suostumuksesi, milloin tahansa. Rekrytointiprosessimme edellyttää henkilötietojesi käsittelyä, joten suostumuksesi peruminen voi johtaa tilanteeseen, jossa emme voi jatkaa rekrytointiprosessia kanssasi.

 

Henkilötietojen siirtäminen

Kuntalaskenta tekee yhteistyötä sille palveluita tarjoavien kolmansien osapuolten kanssa. Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, esimerkiksi palveluntarjoajille, osana Kuntalaskennan rekrytointiprosessia, verkkosivuston isännöintipalveluja tai tietotekniikan konsulttipalveluja, verkkosivuston hallintapalveluja, tietojen analysointipalveluja, lainopillisia palveluja, kirjanpitopalveluja sekä muita hallinnollisia palveluja, varmistuspalveluja ja turvallisuuspalveluja. Kuntalaskenta toteuttaa asianmukaiset tekniset, organisaatioon liittyvät ja oikeudelliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa tai niihin voidaan antaa pääsy velvoittavassa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Näissä tapauksissa henkilötietojasi voidaan luovuttaa tai niihin voidaan antaa pääsy esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille niissä maissa, joissa Kuntalaskenta tai sen alihankkijat tai edustajat toimivat, sekä maissa, joihin henkilötietojasi on tämän tietosuojaselosteen mukaisesti siirretty.

 

Oikeutesi

Henkilönä, jonka henkilötietoja Kuntalaskenta käsittelee, sinulla on asianmukaisella tavalla ja sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä johtuvat mahdolliset rajoitteet ja muut määräykset huomioon ottaen oikeus

  • saada vahvistus, onko Kuntalaskennan rekrytointijärjestelmässä sinua koskevia tietoja, ja saada kyseiset henkilötiedot ymmärrettävässä muodossa. Kuntalaskennalla voi olla oikeus sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella periä kyseisten tietojen toimittamisesta aiheutuvia todellisia kuluja vastaava maksu
  • saada virheelliset, puutteelliset tai muuten epätarkat henkilötiedot poistettua tai korjattua tai niiden käyttö estettyä tai tarvittaessa saada henkilötiedot integroitua
  • vastustaa oikeudellisin perustein henkilötietojen käsittelyä osittain tai kokonaan. Tämän seurauksena hakemuksesi käsittely tai muu suhde Kuntalaskennan kanssa voi kuitenkin joissakin tapauksissa päättyä.

Kuntalaskenta haluaa muistuttaa, että voit käyttää useimpia oikeuksiasi hallitsemalla hakijaprofiiliasi. Jos hakijaprofiilin hallinta ei riitä tämän tietosuojaselosteen mukaisten oikeuksiesi harjoittamiseen, voit harjoittaa oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin käyttäen edellä tässä tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja. Meillä on oikeus poistaa henkilötietosi (kuten CV tai ansioluettelo) milloin tahansa ilman erityistä syytä. Tämän vuoksi sinun tulee säilyttää itselläsi kopio meille toimittamistasi henkilötiedoista.

 

Ei työtarjous

Verkkosivustollamme julkaistavia avoimia työpaikkoja ei tule pitää työtarjouksena tai lupauksena työpaikasta. Kuntalaskenta voi ilman erillistä ilmoitusta poistaa, muokata tai muuttaa kuvattuja työtehtäviä ja niihin liittyviä korvauksia ja etuja. Verkkosivustollamme kuvataan mahdollisia työtehtäviä Kuntalaskennalla. Ne eivät ole sitovia tarjouksia työpaikoista tai niiden ehdoista. Työtarjous, jonka käyttäjä voi saada mahdollisen työtilaisuuden havaittuaan tai annettuaan tietoja Kuntalaskennalle, on kyseisen tarjouksen ehtojen mukainen.

 

Evästeet

Kuntalaskenta saattaa aika ajoin siirtää tietokoneellesi tiedostoja, joiden avulla voimme tunnistaa sinut. Näitä tiedostoja kutsutaan evästeiksi. Evästeet antavat Kuntalaskennalle tietoa siitä, miten ja milloin olet käyttänyt verkkopohjaista rekrytointijärjestelmäämme ja verkkosivustoamme ja auttavat Kuntalaskentaa kehittämään sivustoa tarjotakseen parempaa palvelua. Evästeiden käyttö verkkopalveluissa on nykyään hyvin tavallista. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat saada ilmoituksen niiden siirtämisestä, useimmat verkkoselaimet mahdollistavat evästeasetusten muokkaamisen vaadittavalla tavalla.

 

Tietoturva

Kuntalaskenta pyrkii asianmukaisin toimenpitein (ottaen huomioon myös kyseisten henkilötietojen luonne) ehkäisemään ja minimoimaan järjestelmiemme ja palvelujemme käyttöön liittyvät tietoturvariskit.

Tällaisia toimenpiteitä ovat tapauksen mukaan esimerkiksi palomuurien, suojattujen palvelimien ja salauksen käyttö, asianmukaisten käyttöoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, tietojen käsittelijöiden huolellinen valinta sekä muut teknisesti ja kaupallisesti kohtuulliset toimet, joiden avulla voidaan asianmukaisesti suojata henkilötietojesi luvaton käyttö ja luovuttaminen. Kuntalaskenta voi myös ottaa tarvittavia varmuuskopioita ja käyttää muita vastaavia keinoja estääkseen henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen ja varmistaakseen palvelujemme häiriöttömän toiminnan.

 

Muutokset

Kuntalaskenta pyrkii jatkuvasti kehittämään rekrytointiprosessiaan, minkä vuoksi myös tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää tilanteen mukaan. Kuntalaskenta pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.