Palvelut

Taloushallinto

Tarjoamme kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille taloushallinnon palvelukokonaisuuden, joka sisältää ostolaskujen käsittelyn, maksuliikenteen hoidon, maksuvalmiussuunnittelun, reskontrien ylläpidon, budjetointijärjestelmän, raportoinnin, tilinpäätökset, tilastot yms.
Teemme järjestelmä- ja työprosessikuvaukset ja prosessien uudistamistyön. Suunnittelemme ja rakennamme asiakkaan asettamien tavoitteiden mukaan sisäisen laskennan, kustannuslaskennan ja raportoinnin niin, että asiakas saa suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvitsemansa ajantasaiset tiedot.

Palkkahallinto

Tarjoamme yhteisöille palkkahallinnon palvelukokonaisuuden, joka kattaa palkanlaskennan, viranomaistilitykset, tilastot, raportoinnin, eläkeneuvonnan ja henkilöstöhallinnon sähköiset työvälineet. Teemme myös järjestelmien ja työprosessien kehittämistehtäviä sovittavassa laajuudessa.